^M BDSMfan
BDSMfan
Zoeken


Online
  • Gebruikers: 0
  • Gasten: 3
Inloggen

Gebruikersnaam:


Wachtwoord:

Wachtwoord vergeten?

Door Willem op 5 Augustus 2008 om 1:25
Collars oftewel halsbanden


Binnen de BDSM wordt de collar (halsband) gebruikt om de BDSM-relatie tussen de Dominant en zijn/haar onderdanige aan te geven.Een collar wordt doorgaans niet zomaar aangenomen c.q. gegeven, omdat deze de emotionele waarde tussen beiden aangeeft. Naarmate de BDSM-relatie zich verder ontwikkeld, wordt ook de collar steeds minder gauw afgedaan, ook als er iets niet lekker gaat tussen de Dom(me) en de sub. De benamingen van de collars zijn vaak in het Engels, maar zijn in de loopt van de tijd (gedeeltelijk) vernederlandst.

Er zijn drie stadia voor het dragen van een collar. Het zijn:
- De Collar of Consideration, zeg maar de kennismakingscollar;
- De Training Collar, oftewel de oefencollar;
- De Slave Collar, ook wel de formele collar genoemd.

De eerste en de tweede collar worden meestal prive of in kleine
(vrienden)kring uitgereikt. Daarbij wordt soms een ceremonie gevolgt, die van de collaring een bijzondere gebeurtenis maakt, die niet gauw vergeten wordt.Bij de Slave Collar of te wel de formele collar is de ceremonie vaak groter en uitgebreider. Veelal worden gedichten van beiden (voor)gelezen en geluisterd naar muziek die beiden hebben uitgekozen. Ook het geven en het accepteren van de collar zelf gaat vaak met meer symboliek, geloften en beloften gepaard. Op deze wijze wordt duidelijk aan de omgeving laten zien, dat beiden blijvend een bdsm-relatie met elkaar willen hebben.

Door het internet zijn echter het gebruik van de collars wat in het onbekende geraakt. Veel mensen beginnen meteen met de hoogste collar, en doen die soms al na een aantal dagen weer af. Dit is bijzonder ongebruikelijk in de BDSM-wereld, waar juist deze collar een zeer hoge gevoelswaarde kent.

Hieronder een beschrijving van de drie collars en hoe deze te gebruiken. Ook de praktische kant op het internet zal daarbij genoemd worden.

De Collar of Consideration (kennismakingscollar)Dit is de eerste collar die gegeven wordt, en geeft een mogelijke begin van een bdsm-relatie aan. De collar zelf kan van allerlei materiaal zijn gemaakt. Wel moet ergens in de collar een blauwe kleur verwerkt worden. Dit kan een blauw riempje zijn, maar er kan ook iets in de blauwe kleur aangehangen worden. De vorm en het materiaal is niet zo belangrijk, maar de kleur blauw moet hierin zitten. De kleur heeft hier een sterk symbolische waarde. Traditioneel is de collar van leer, en kan versierd zijn met allerlei metalen ringen, kettingen en dergelijke.

De Dominant geeft deze collar aan een onderdanige als hij/zij serieus geinteresseerd is in een mogelijke BDSM-relatie met haar/hem. De onderdanige geeft door acceptatie aan, dat zij/hij ook geinteresseerd is in zo'n relatie. Voor de BDSM-buitenwereld wordt daarmee aangegeven dat de betreffende onderdanige niet meer 'vrij' is. De andere Dominanten zullen dat dan ook respecteren. Indien een andere Dom(me) dit niet respecteerd, zal zij/hij gezien worden als iemand zonder waardigheid en eergevoel. Dit zal zeker te merken zijn door de manier waarop andere Dominanten met hem/haar omgaan (of beter gezegt niet meer mee omgaan). De periode van kennismaking is een tijd die zowel de Dom(me) als de sub
kwetsbaar maken. Vaak weten zij beiden nog lang niet alles van elkaar om een goede bdsm-relatie te beginnen. Om die reden is deze collar ook geen "levenslange" collar. Mocht na een bepaalde tijd de bdsm-relatie zich anders ontwikkelen dan gewenst, dan kan zowel de Dom als de sub de bdsm-relatie beeindigen, zonder dat er een bijzondere reden voor opgegeven hoeft te worden. In het laatste geval doet de sub zelf haar collar af en geeft deze direct in de handen van de Dom. De collar wordt dus altijd teruggeven aan de Dom. Het is zijn eigendom. De sub mag de collar dus niet in eigen bezit houden. De mogelijke andere geschenken die zij/hij heeft gekregen, blijven wel haar/zijn eigendom. Als een sub de collar in bezit houdt, wordt dit door de bdsm-wereld gezien als bijzonder respectloos. Alleen met het overlijden van de Dom(me) geldt hier een uitzondering.


De Training Collar

Dit is de tweede colllar die gegeven wordt, als opvolging van de kennismakingscollar. In de eerste periode hebben Dom(me) en sub uitgebreidt elkaar leren kenen. Ze weten nu van elkaars drijfveren, interesses, wensen, leefstijl enzovoort. Ook weten ze nu van elkaar dat ze dieper de bdsm-relatie in willen. De collar kan weer van allerlei materiaal zijn, net zoals de eerste collar. Echter de kleur blauw is dan vervangen door iets met een rode kleur. Dit kan ook weer een rood riempje zijn, maar er kan ook iets in een rode kleur aangehangen worden. De kleur blauw komt dan niet meer op de collar voor. Er kan uiteraard een nieuwe collar gemaakt/gekocht worden, maar een aanpassing van de al in gebruik zijnde collar is heel goed mogelijk. Tijdens de trainingperiode komen doorgaans alle vanilla aspecten in combinatie met lichte bdsm aan de orde. De relatie verdiept zich in deze tijd, en emoties, verplichtingen en verantwoordelijkheden voor elkaar nemen duidelijk toe. Ook de bdsm wordt meer serieus. De sub gedraagt zich nu duidelijk onderdanig naar de Dom(me) toe, maar ook de verbondenheid en aanhankelijkheid naar de Dom(me) toe neemt sterk toe. De Dom(me) gaat zich ook duidelijker dominant gedragen naar de sub toe. Tegelijk wordt de bdsm-relatie serieuser en ook worden de regels strikter gevolgd. Deze periode is heel belangrijk als basis van een blijvende relatie. Beide leggen nu zich naar elkaar toe vast met liefde, genegenheid, vertrouwen, eergevoel on wederzijds respect. Hoe steviger deze basis hoe sterker de onderlinge verbinding zal kunnen uitgroeien. Er zit echter ook een ander kant aan deze tijdsperiode. Doordat de eerste kennismakingperiode geweest is, komen er nu ook problemen naar boven. Voor een sub kan het daadwerkelijk onderdanig willen zijn, een probleem vormen. Ook het feit dat beiden bezig zijn te binden aan elkaar kan voor hevige problemen zorgen, zowel voor de sub als voor de Dom(me). Een sub kan beginnen met 'opstandig' en 'ongehoorzaam' gedrag op een wijze, die moeilijk te corrigeren is. Een Dom(me) begint duidelijk te beseffen dat hij meer verantwoordelijkheden draagt, en zijn vrijheid hierdoor duidelijk minder is dan voor die tijd.


De Slave Collar

Dit is de laatste collar die gegeven wordt. Ook hier kan de collar zelf weer van allerlei materiaal zijn, echter er zijn geen kleuren meer aangebracht. Meestal is deze collar geheel zwart. Het kan dus ook weer dezelfde collar zijn als de voorgaande twee, echter zonder de kleurtoevoegingen. Het aangaan van deze collar betekent dat zowel Dom(me) als sub een blijvende bdsm-relatie met elkaar aangaan. Soms gaat dit samen met een huwelijk, maar dat hoeft niet. Met het accepteren van deze collar geeft de sub aan dat zij/hij geheel vrijwillig de Dom(me) als haar Meester(es) ziet, en aan hem/haar geheel onderdanig en gehoorzaam wil zijn. De Dom(me) geeft aan dat hij voor zijn sub zal zorgen Beiden vertrouwen elkaar volledig, en zien in elkaar de aanvulling op zichzelf en hetgeen waarnaar ze vaak al jaren gezocht hebben. Het aangaan van deze collar kan gepaard gaan met het aanbrengen van één of meer markeringen op het lichaam in de vorm van tatoeages, piercings of brandmerken. Dit kan een onderdeel van de cermonie zijn, waar de genodigden bij mogen zijn.

De collars en de presentatie op de chat.

Er zijn op het internet een aantal bdsm-chatkanalen, waarop veelvuldig
gepraat wordt over bdsm. De bezoekers zijn deels mensen die echt bdsm (willen gaan) doen, en mensen die het idee fascinerend vinden. Beide groepen zitten vaak in dezelfde chatrooms en zijn voor elkaar nauwelijks te onderscheiden. Hierdoor is er ook veel onkunde over de bdsm-gebruiken, en dan met name het gebruik van de collars. De collars zoals eerder genoemd kan met ook in de namen op de chatrooms gebruiken. Echter er moet wel bij bedacht worden dat daar dan ook een werkelijke collar hoort, volgens de gewone bdsm-gebruiken. Alleen een viruele collar heeft nauwelijks enige zin, omdat de belevenissen, ervaringen, gevoelens en emoties die hier bij horen vaak geheel ontbreken. Als men in het echte leven een ander een collar gegeven heeft, wordt deze ook vaak aangeven op de chat. De enige uitzondering hierop is kennismakingscollar. Om praktische redenen is het vaak handiger om de aanduiding eerst op de chat te gebruiken, daarna de collar te laten maken en hem dan in het echte leven de sub aan te bieden. Door de aanduiding van de collar in de chatroom weten de ander dominanten, dat de sub onder bescherming c.q. gebonden is aan een Dom(me). Dit geeft vooral een sub veel rust, omdat er dan niet langer meer op gejaagd wordt. Voor een serieuse bdsm-relatie is een rustig begin altijd een betere start, dan steeds weer afgeleidt te worden door andere Dom(me)s

De aanduidingen op de chat zijn als volgt:
` = De Collar of Consideration, bijvoorbeeld: eveline`H of eveline`Henry
[] = De Training Collar, bijvoorbeeld: eveline[H] of eveline[Henry]
{} = De Slave Collar, bijvoorbeeld: eveline{H} of eveline{Henry}

Alle andere collar aanduidingen kunnen gezien worden als fantasiecollars oftewel cybercollars. Deze cybercollars kunnen echter voor de gebruikers zelf wel een emotionele waarde hebben. Vooral voor mensen die geen bdsm-relatie in de echte wereld nastreven, zijn deze cybercollars heel goed te gebruiken, ook al hebben deze fantasiecollars geen relatie met de collars in de 'echte' bdsm-wereld.

Chatters, die de echte bdsm collartekens gebruiken, horen zich dan ook te gedragen volgens de richtlijnen die bij deze collars horen. En dit laatste gaat in de praktijk regelmatig mis. De collartekens [] en {} worden dus niet gebruikt als men al een paar weken serieus heeft zitten chatten. Het ` teken is dan meer op z'n plaats. Overigens wordt door het gebruik van de echte collartekens wel aangegeven dat men een bdsm-relatie met elkaar in de echte wereld nastreeft.

De tijdsduur voor het dragen van een collar

Elke collar wordt gedurende een tijdsperiode gedragen. Hoewel mensen, die chatten vaak gehaast zijn om zo snel mogelijk de slavecollar te bezitten, is het toch aan te raden om ruim de tijd te nemen voor elke collar.Het moment van het geven van de collar wordt bepaald door de Dom(me). Dat betekent meteen, dat als een collar te vroeg gegeven wordt, dit altijd de verantwoordelijkheid is van de Dom(me). Een sub zal nooit zelf vragen om een collar. Bij de Collar of Consideration zal de Dom(me) doorgaans wel vragen aan de sub of hij/zij deze collar zou accepteren als hij deze zou willen geven.

De Collar of Consideration staat voor de kennismakingstijd. Afhankelijk hoe goed de Dom(me) en sub elkaar kennen kan deze periode vrij kort zijn, maar ook vrij lang.
Voor mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen, mag al gauw een jaar of langer worden uitgetrokken. Echter voor mensen die al enige jaren getrouwd zijn, kan deze periode heel
kort zijn. Zij hoeven alleen met de bdsm-behoeften van beiden kennis te maken en met wat lichte bdsm te beginnen.

De oefencollar neemt ook ruim tijd in beslag. Dat kan al gauw een half jaar tot soms wel drie jaar of langer zijn. Het hangt heel erg af hoe beiden in deze oefenperiode met elkaar kunnen omgaan. Vooral als er steeds verzet van de sub is, of de Dom(me) weet niet goed wat hij met de sub aan moet, is het beter om nog niet naar de slavecollar over
te gaan. Pas als beiden langere tijd tevreden zijn over hun bdsm-relatie kan de
Dom(me) besluiten om de slavecollar te geven.

De slavecollar is eigenlijk voor de rest van het leven. Het geeft duidelijk aan dat de sub bij de Dom(me) hoort. Deze collar wordt alleen afgedaan als de relatie tussen beiden zo slecht geworden is, dat er niet aan bdsm gedaan kan worden.

Deze tijdsrichtlijnen gelden dus ook voor de mensen die een bdsm-relatie op de chat hebben. Vooral de meer serieuse chatters zullen deze richtlijnen volgen. Immers levenslang op de chat een vaste bdsm-relatie hebben, heeft toch veel invloed op het dagelijkse leven en denken van beiden. Maar ook het bezitten van een bepaalde collar geeft een mate van overgave en gehoorzaamheid van de sub aan, en tegelijk de verantwoording van de Dom(me) voor de sub op bdsm-gebied.

Schaamteloos gekopieerd van SMtalk; (c) SMtalk
Permalink - 18614 keer bekeken - 0 reacties - Reageer
Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn.